Melhus
Historielag

Generell info

Melhus Historielag

har som formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.
I samarbeid med aktuelle kommunale organer arbeider historielaget for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen. Gjennom ulike tiltak formidler laget kunnskap om kommunens historie til skoler, barn og unge.

For å nå målet arrangerer Melhus Historielag turer, møter, utstillinger og andre aktiviteter i nærmiljøet og som medlemmene inviteres til å delta på. Arrangementene utgjør en trivelig sosial arena hvor lagets medlemmer får glede av å dele felles interesse for vår historiske bakgrunn. Styret informerer om arrangementene ved medlemsbrev og annonser i lokalpressen, og vil fortløpende oppdatere hjemmesiden under punktet Aktiviteter.
Styret i historielaget ønsker å spare portoutgifter ved utsendinger av informasjon og arbeider derfor med å utarbeide en e-postliste for historielagets medlemmer. Dersom du ikke allerede har gjort det ber vi vennligst om at du i dag sender din e-postadresse til melhushistorielag@gmail.com.

I november hvert år utgis årsskriftet Melhusbyggen med lokalhistorisk stoff fra alle deler av kommunen. Melhusbyggen er inkludert i medlemskontingenten og selges også i butikker og bokhandel.

Historielaget ønsker flere nye medlemmer velkommen!

Klikk her for å bli medlem

Kort historikk

Melhus historielag ble stiftet 26. april 2001. Første året var det historisk vandring på Gåsbakken. Laget engasjerte seg i saken om salget av Melhus Psykiatriske sykeheim, som er den gamle hovedbygningen på Melhuusgården, og om å bevare Elverhøy skole.
I 2002 var det to historiske vandringer, og styret satset også på å utgi et blad med lokalhistorisk innhold, og Melhusbyggen ble utgitt for første gang. Laget tok initiativ til reising av minnesmerke over samfunnsbyggeren Niels N. Dahl. Arnfinn Melbye la grunnlaget for å få denne foregangsmannen fram i lyset. Laget fikk billedhoggeren Kristofer Leirdal til å utforme både stein og relieff.
Etter hvert fikk Melhus Historielag opprettet egen internettside. Medlemstallet økte jevnt. Ved utgangen av 2006 var det 190 betalte medlemskap, mange inkludert ektefelle eller samboer. Pengestrømmen økte også sterkt.
Våren 2006 fikk laget et eget rom i den tidligere forpakterboligen i Varmbu, med tilgang på forsamlingslokale og kjøkken. I 2006 arrangerte laget busstur for første gang, en kveldstur til Løkken gruver der det inngikk reise med Thamshavnbanen. Dette ble en suksess, og siden har det vært årvisse bussturer.
Laget har fått ei rikholdig bildesamling. Nesten alle er innlånte originalbilder som er skannet og lagret elektronisk, slik at de kan vises eller kopieres etter behov. Alle disse ligger også på lagets internettsider.
I alle år siden 2003 har årets siste arrangement vært på Trøndertun i slutten av november. Da gis den årlige Melhusbyggen ut samtidig som det er et kulturelt innslag i tillegg.

Styremedlemmer og ledere

Styremedlemmer:

Jens Loddgard 2001-2002
Signe Skjegstad Aal 2001-2002
Brit Inger Granmo Aune 2001-2003
Ronald Nygård 2001- 
Arne Myrvang 2001-2016
Randi Kregnes 2002-2006
Erik Tofte 2002-2012
Signy Ryther Overbye 2003-2013
Gunn Inger Løvseth 2006-2008
Gerd Berg 2008-2010
Marvin Bjørnebekk 2010-2012
Erling Bøhle 2012-2016
Ingeborg Nideng 2013-2015
Jan Erik Kregnes 2012-2017
Leif Engen 2015-2021
Harold Pedersen 2016-2018
Randi Kregnes 2016-2020
Bjarne Sommersel 2017-2023
Ola Huke 2018-2024
Per Erik Kufås 2020-2022
Gunn Inger Løvseth 2021-
Eivind Bakk 2022-
Jan Steinar Rønning 2023-
Arild Blekesaune 2024-

Ledere:

Jens Loddgard 2001-2002
Ronald Nygård 2002-2005
Erik Tofte 2005-2012
Jan Erik Kregnes 2012-2017
Bjarne Sommersel 2017-2023
Arild Blekesaune 2024-