Melhus
Historielag

Hvorfor bli medlem

Bli medlem og du kan delta på:

  • turer til historisk interessante steder i Trøndelag
  • vandringer og andre aktiviteter i nærmiljøet
  • møter om historiske temaer

Historielagets årsskrift «Melhusbyggen» er inkludert i kontingenten

Som medlem kan du ta aktivt del i lagets virksomhet. Du kan delta på årsmøtet der du kan være med å bestemme hvem som skal sitte i styret, og komme med forslag til saker som laget skal drive med.

Årlig kontingent er:

Enkeltmedlem: kr. 250,-
Par: kr. 300,-

Du kan raskt og enkelt bli medlem ved å klikke på lenken nedenfor.
Betal medlemskontingenten til vår konto:  4230 50 79531 eller vi sender en giro dersom innbetaling ikke kommer etter en måned.
Husk å føre på begge navnene ved par-medlemskap.

Klikk her for å bli medlem