Melhus
Historielag

Innholdsfortegnelse Melhusbyggen

Innhold i Melhusbyggen 2023 til 2002

2023

Framsidebilde: Leirskred over den da tre år gamle jernbanen sør for Nypan stasjon i 1867
Jan Steinar Rønning: Forord, 2
Jan Steinar Rønning: Heder til nestorer i Melhus Historielag, 3
Erling Bøhle: Skjerdingstad slektshistorie, Fra gardsbruk via planteskole til handelsområde, 6
Hans Brede: Skjerdingstad planteskole, 8
Eivind Bakk og Erik Tofte: Steinfjøs i Melhus av murere fra Selbu, 10
Erik Tofte og Jan Steinar Rønning: Peder Øyås, bonde og treskjærer, 15
Torgunn Engan Qvenild, Sigrid fra Utistu` Engan, 23
Marcus Bull: Lundamo teglverks transportbane, 25
Jan Einar Holsen: Anders Hovden – liv og levnet, 28
Jan Einar Holsen (tilrettelagt for Melhusbyggen): Hovdens preken ved 50-årsjubileet for Melhus kirke 1942, 33
Torger Almaas: Friidrettens første gullalder i Melhus, 34
Ivar Keiserås: Orientering i Melhus, Et bredt spekter av tilbud, 38
Erik Tofte: Test dine kunnskaper om Melhus, 40
Jan Steinar Rønning og Jan Sverre Sandstad: Gruver og skjerp i Vassfjellet, 41
Per Erik Kufås: Marmor fra grenseområdet mellom Skaun og Hølonda til København på 1700-tallet, 51
Olav Harald Langås: Arnt Person Wehn – Filantrop og praktiker, 54
Olav Harald Langås: Trøndelags første nyhetsfoto, 56
Ronald Nygård, Olav Harald Langås og Jan Steinar Rønning: Jernbanekanonen ved Nypan stasjon, 57
Ivar Keiserås: Ulykka på Gravråksmoen i 1948, 60
Trond Heggem: Dramatisk potetopptaking, Ulykka på Gravråksmoen, 61
Signy R. Overbye: Jentespeiderne i Melhus, 64
Erling Bøhle: Kvål Fryseri – fra okkupasjonsmakta til Delprodukt, 71
Åsmund Snøfugl og Ronald Nygård: Læreren, kunstneren og mennesket Jarle Øien Farmen, 73
Jan Steinar Rønning: Glimt fra historielagets fotoarkiv, 75
Olav Harald Langås: Spøkte det?, 77
Martin Melhus: Historielagets tur til Valsøyfjord i 2022, 78

2022

Framsidebilde: Scenebilde fra Bøndenes hus
Jens Granøien: Forord, 2
Åsmund Snøfugl: Korleis Melhus sentrum utvikla seg, 3
Ronald Nygård og Torill Skillingsaas Nygård: Fire spektakulære funn i Melhus. Alle fra ca. år 400 e. Kr.  10
Ronald Nygård: Gårdene Melhus i Gauldalen og Melhus i Bardudalen, 12
Jens Granøien: Melhusstu` flyttet til Prestegårdslåven på Rye, 16
Harald Langås: Gaula 2. juni 1902 , 18
Ronald Nygård: Bautaene over Einar Tambarskjelve og Asbjørn fra Medalhus, 20
Olav Harald Langås: Prestegårdslåven «våkner» til live, 21
Erik Tofte: Bøndernes Hus Melhus. Kulturhus gjennom 50 år, 22
Jan Steinar Rønning: Mine møter med Bøndernes Hus, 32
Olav Harald Langås: Den store mannedauen, 40
Ivar Eggen: Kortfattet om damplokomotivene og jernbanen, 42
Olav Harald Langås: Dramatisk togavsporing i 1917, 44
Jens Granøien: Seks guttelag spilte sonefotball i Melhus tidlig på 60-tallet, 45
Målfrid Blokkum: Bestemor Marianne – eit tidsvitne frå eit liv med elektrisitet i 17 år og 62 år utan, 54
Målfrid Blokkum: Da strømmen kom til Konstom, 56
Torbjørn Tranmæl: Gimse kontrollforening 1923 – 1950, 60
Jens Granøien: Albert Søpstad – smeden på Melhus som lærte faget i Amerika, 62
Per Erik Kufås: Et lite utdrag om kor på Hølonda, 68
Torbjørn Tranmæl: Høykøyring, 72

2021

Framsiden viser Slåttadag ved Morsjøen 1969. Fra venstre Arne Klefstad, Sigridanna Onsøien, Per Trotland og Torger Almås. I bladet er det feilaktig opplyst at Arnt Blokkum er nr. 3 fra venstre.

Framsidebilde: Slåttadag ved Morsjøen 1969
Jens Granøien: Forord, 2
Jan Einar Holsen: Fiskeferd, 3
Erik Tofte: De første dåpsbarna i Melhus «nye» kirke 1892,  5
Erling Bøhle: Rosmælen skole, 8
Aud Lunde Solem: Barnehage? Ingen kommunal oppgave, 12
Ronald Nygård: Ekstraordinært geologisk-historisk miljø på Hovin, 15
Harald Langås: Det var en gang , 18
Jan Steinar Rønning: Bæssfar-min, Ivakall´n, 19
Jan Steinar Rønning: Harde kår på Rønningen, 26
Ivar Eggen: Gammeltraktorene, 29
Ivar Eggen: Høyproduksjon, gårdsarbeid og beskjeftigelse for gutunger for 70 år siden, 31
Jens Granøien: Endre Hugdal fikk kulturprisen, 37
Jens Granøien: Fra omgangsskoler til grendeskoler, 39
Stein Per Lunde: Fabrikken Samson. Slik vi husker den fra 1950-tallet, 42
Marcus Bull: Forsvarets jernbane ved Hofstad leir, 47
Ivar Keiserås: Orientering i Melhus og rundt omkring, 52
Olav Harald Langås: Kongens abekatt, 56
Torbjørn Tranmæl: Jordbæregga, 59
Ronald Nygård og Terje Karlsrud: Tambartun, 60
Reidar Almås: Tusen års matkultur og bondekultur i Melhus, 62
Ronald Nygård: Dovrebanens betydning for melhusbygdene, 69
Brit Inger Granmo Aune: «Fra omgangsskole til grendaskole. Musikalsk og verbal framføring, 71

2020

Framsidebilde: Middelalderkirkegården på Grøtan
Signy R. Overbye: Forord, 2
Olav Harald Langås: Tusen år gammel stokkiste, 3
Signy R. Overbye: Kampen mot smittsomme sykdommer,  4
Jan Steinar Rønning: A/L Vassfjellhytta, 8
Målfrid Blokkum: Ungdom frå Jåren på tur til Dovrefjellstemne i 1938, 18
Synnøve Sandnes Tjora: Rødde folkehøgskole 100 år, 21
Olav Harald Langås: Den gang de bygde trønderlåner på «ut-tuft», 24
Martin Melhuus: Stillaser før og nå – og en tragisk ulykke, 26
Erik Tofte: Porska, 29
Erik Tofte: Yragutten skiklubb, 30
Torger Almaas: Petter Larsen, Forfatter, lærer, journalist og redaktør fra «Gata» Melhus, 35
Ivar Eggen: Skoletur til «Martahytta» ved Ånøya 1941, 40
Signy R. Overbye: Rakbjørg Mølle, 41
Einar Holsen og Anders Hovden: Dikt fra Andersstova, 44
Ivar Eggen: Anders Hovden og klokkeren Ola Gresset, 46
Ivar Keiserås: Hoppminner fra Melhus og rundt omkring, 47
Erling Bøhle: Melhus kommunestyre – et tilbakeblikk, 54
Erik Tofte: Fotballturnering 1958, 55
Torbjørn Tranmæl: Kår, 56
Olav Harald Langås: Lokale gravferdsskikker, 58
Olav Harald Langås: Skjoldet fra Grøtkirka, 61
Kjell André Brevik: «Dødens triangel» – et nyoppdaga gravfelt på Rødde i Melhus, 62
Torger Almaas: Dramaet på Ånøya vinteren 1948, 66
Per Erik Kufås: Hølonding i VM på ski, Lake Placid 1950, 69

2019

Framsidebilde: Trøndertun, Maleri av skolen fra 1960
Signy R. Overbye: Forord, 2
Reidar Almås: Framsteg i 100 år: Kva står att, 3
Redaksjonen: Elverhøy skoleåret 1925-26,  8
Ivar Eggen: Strøket «Innover», 9
Randi Jønland (født Tofte): Krigen 1940-1945 sett med barneøyne, del 2, 13
Jan Steinar Rønning: Mjølkbil´n – mer enn transport av melk, 18
Målfrid Blokkum: Sjølberging på Kånstom, 25
Gunnar Svedahl: Hofstadkjela, 29
Erling Bøhle: Kanalen(e) i Nordflåmarka – et mysterium, 31
Jan Einar Holsen: «Anders-stova», 33
Anders Hovden: Dikt Apallen, 35
Erik Tofte: Husdyrleksikon på Mællhusmål, 36
Ronald Nygård: Trøndertun folkehøgskole feirer 100 år, 39
Leif Engen: Holladia! Viser fra Flå, Sunget på idrettslaget Urd sin basar høsten 1918, 46
John J. Øyaas: Melhus prestegjelds gamle hovedkirke, 48
Ronald Nygård: Kvinnene i vikingtid, 53
Olav Harald Langås: Mysteriet på Gravråk, 57
Per Erik Kufås: Idrettslaget Leik i 125 år, 58
Bjarne Sommersel: Vakre Flå kirke 225 år, 62
Silje E. Fretheim: Vevstua på Foss, – slavekvinnenes hus?, 66
Kjell André Brevik: helleristningene på Foss i Melhus, 69
Trond Heggem: Melhus lensmannskontor først på 1970-tallet, 73
Torbjørn Tranmæl: Bilde Søndagsskolen på Hollum ca. 1949, 76
Redaksjonen: Lokalhistorie på Melhus Bibliotek, 76

2018

Framsidebilde: Bautaen på Skjegstad reist igjen, Foto O. H. Langås
Signy R. Overbye: Forord 2
Frode Lindgjerdet: Armfeldt på Melhus 3
Merete Moe Henriksen: Sandbrauta, -3000 år gamle graver under leirras 6
Olav Harald Langås: «Skjegges» bauta på plass 11
Ivar Eggen: Beret Lesund i Me-eggen og folket hennes 13
Leif Engen: Viser fra Flå, Sunget på idrettslaget Urd sin basar høsten 1918 18
Anders Havertrø: Det hænder saa my og saa mangt her i Flaa 19
Jan Steinar Rønning: Fjellstua på Melhus og dens grunnleggere 20
Olav Harald Langås: Tjurru til gagn for trevirke som skal bli gammelt 28
Arnfinn Melbye: Søberg Det gamle kommunesenteret 30
Aud Farstad: Herredskasserer Rythers regnemaskin 34
Aud Farstad: Severine Ryther – ein pioner for jordmorstanden 35
Ivar Eggen: Mimring fra en gamling om fredsdagene 1945 38
Randi Jønland (født Tofte) Krigen 1940 – 1945 sett med barneøyne 40
Torbjørn Tranmæl: Krigsminne frå Trannmel 46
Ole Lars Haltbrekken: Krigsminner fra aprildagene i 1940 på Ler 48
Erik Tofte: En 34 år gammel verdensrekord satt i Melhus 51
Torger Almaas: Gamle telefonsentraler i Gauldalen og på Hølonda 54
Kjell André Brevik: Dei eldste stiane, – nokre tankar kring veghistorie, datering og vern 61
Berit Tofte Høvik (gjengitt): Sivert Keiserås sine memoarer om Anders Hovden 66
Redaksjonen: 20 spørsmål om Melhus 68
Redaksjonen: Melhusjenter på speiderleir i Borre i Vestfold 69
Ivar Eggen: Karen Krangsås budeie i Me-eggen 70

2017

Framsidebilde: Maleri av gården Perstu på Øyåsbakkan i Melhus
Olav Harald Langås: Tømmerfløting 3
Martin Klungen: Øysand Bedehus 6
Ivar Eggen: Skreddaren i Me-eggen 8
Torbjørn Tranmæl: Radioforbod 13
Jan Erik Kregnes: Prosjekt Gravråk 14
Merete Moe Henriksen og Hanne Bryn: Langhus på langhus på Hofstad 16
Ronald Nygård: Sagabygda Melhus 20
Ivar Eggen: Vassforsyning i Melhus sentrum 27
Ola Storhaugen: Kirkesanger O. Rødde 30
Erik Tofte: Mine besteforeldre, Jens og Dorthea Saltnes 31
Aud Lunde Solem: Glassmosaikken i hallen på Gimse skole 36
Ivar Eggen: Ole Andersen Tørstad 42
Dagrun Tofte Landrø: Tuftsetra 45
Torbjørn Tranmæl: Bereth Eriksdatter 49
Olav Harald Langås: Mali Larsdatter 50
Torbjørn Tranmæl: Hollum skule 1936 53
Kjell André Brevik: Kulturminne fra Skjeggstad 54
Redaksjonen: Hølondjenter på ski 59
Redaksjonen: Klipp fra Nidaros 59
Ronald Nygård: Tingsystemet 60
Redaksjonen: Klipp fra Nidaros 62
Torger Almaas: Pionerene innen speiderbevegelsen i Melhus 63
Redaksjonen: Småklassene ved Elverhøy skole 1959
Arvid Lorvik: Melhus barnekor 71
Erik Tofte: Grøset 72

2016

Framsidebilde             Karl Blokkum kjører tømmer
Jens Granøien: Smia på Kirkflå Vollan 3
Oddbjørn Evenshaug: Da banken tok arvesølvet 6
Harald Danielsen: Arnt Løkken 16
Målfrid Blokkum: Gardsliv med folk og dyr på Hølonda 19
Erik Tofte: Johan og Endre i Tysklandsbrigaden 28
Ivar Eggen: Elva, noen minner fra barndommen 34
Fridny Stendahl Spets og Arnfinn Stendahl:  Laurits Severin Stendahl 38
Torbjørn Tranmæl: Folket på Romolshåggån 42
Erik Tofte: Rævefangst med saks 45
Kjell André Brevik: Spillbrikkene fra Stenset 48
Martin Melhuus: «Hjemmet» 50
Torbjørn Tranmæl: Tranmælnavnet – fra Melhus til Liverpool 57
Hans Ole Sveia: Jernbanearbeidere 58
Torger Almaas: Melhusfotballen 1955 – 1967 59
Erik Tofte: Gullbryllup i Tirslaugtrøa 71
Torbjørn Tranmæl: Skulebilete frå Hollum 72

2015

Framsidebilde: Kjøreoksen Baldur
Solem / T. Almaas: Melhusfotballen fra 1945 til 1955 3
Berit Welle: Eit barneminne 12
Trond Heggem: Lensmennene på Gylland 14
Oddbjørn Evenshaug: Kirkefronten i Melhus under krigen 20
Torbjørn Tranmæl: Ole Rasmussen Tranmæl 31
Erik Tofte: Bryllup på Kvål 32
Oddbjørn Evenshaug: Gunhild Pedersdatter Borten 100 år 35
Målfrid Blokkum: Vinter og Skiglede på Hølonda 36
Solveig Tofte: 175 år med bank på Melhus 45
Erling Bøhle: I torva 49
Rita Bollingmo: Lensmannsbrev 51
Erik Tofte: Kjøreoksen Baldur 52
Harald Berntsen: Per Bortens oppvekst i Flå 54
Harald Danielsen: Minnemarkering på Hølonda 62
Erik Tofte: Varmbu kapellangård 64
Redaksjonen: Mann og hest på hovudet i elva 72
Baksida: Astrid Grendstad: Gammelt gravminne i Flå

2014

Framsidebilde             Pedal-Ford
Oddbjørn Evenshaug: Valgene i Melhus i 1814 3
Erik Tofte: Flott kjøredoning 15
Målfrid Blokkum: Minner om bestemormi, Marianne 16
Harald Langås: De døde ufødte 22
Odd Jarle Brodahl: Gæljbakken på Ler 23
Jan Erik Kregnes: Størenbanen 150 år 25
Erik Tofte: Håbrand 32
Solem / T. Almaas:Melhusfotballen fra 1910 til 1945 33
Harald Langås: Et kjærlighetsbarn og et offer 42
Ivar Eggen: Tysktida, slik det opplevdes for en gutonge 44
Endre Hugdal: Taterjakta i Flå  53
Olga Tofte: Gamle skikkar frå likferder i Melhus 58
Redaksjonen: Smånytt fra Nidaros 60
Redaksjonen: Kua som måtte slaktast på stasjonen 61
Erik Tofte: Storbjørkas fall 62
Trygve Finseth: Pedal-Ford. Historien om en Ford 1926-modell 63
Erik Tofte: Melhuskroa 65
Baksida: Spor etter romere på Rimol

2013

Framsidebilde: Maleri fra 1904 over Gaustadvatnet
Oddbjørn Evenshaug: Kvinnenes folkeavstemning 3
Erik Tofte: Rep og repørder 11
Harald Langås: Ola Strand 12
Erling Bøhle: Pionerene på Vassfjellet 16
Berit Tofte Høvik: Krigsminner fra intervju med Nils Gimse 20
Erling Bøhle: De som dro til Grense Jakobselv 25
Ivar Eggen: Slåttonna midt på 1900-tallet 28
Erik Tofte: Boltjarn og bjønn 31
Erik Tofte: Vigdal begravelsesbyrå 32
Gunnar Svedal: Badstua på Søberg 40
O. Solem og E.Tofte: Melhusbyggen Martin Tranmæl. Del 2 43
Ingvar Ree: Gaulas framtid 50
Ivar Eggen: Klær som vi brukte da jeg var guttongen 55
Eiliv C. Ranum: Ole Ekren – unik klokkemaker 58
Torbjørn Tranmæl: Frå Øysand til Mo etter tømmer 61
E.Tofte: Gunhild og Oskar Duesten 62
Åsmund Snøfugl: Eventyrlige Brattland 65
Ivar Eggen: Forskjellig gårdsarbeid 69
Redaksjonen: Klipp fra Nidaros. Dramatiske hendelser i Melhus 72

2012

Framsidebilde: Skuronn i Me-Egga
Olav Solem: Stortingsmann Nic Eggen 3
Torbjørn Tranmæl: Til seters i Husdalen 12
Oddbjørn Evenshaug: Haugiansk predikant 15
Ivar Eggen: La’moen, slik jeg husker det 22
Erling Bøhle: Flåløkken gruver 24
Reidar Almås: Slik eg hugsar det 27
Redaksjonen: Klipp fra Nidaros 30
Ivar Eggen: Skuronn og trøsking 31
Erik Tofte: Bryllupet paa Klæth 35
Endre Hugdal: Trilobit fra Flå 37
Oddbjørn Evenshaug: Oppvekst på Hølonda på 1800-tallet 39
Redaksjonen: Har du lest Melhusbyggen? 49
Redaksjonen: Øye skole omkring 1925 50
Erik Tofte: Bøssmal 51
Ivar Eggen: Lærarinnrommet 52
Olav Solem: Ordfører mot sin vilje 54
Jarle Værnes: Gjertine Reitan, kafévertinne i Trondheim 56
Ole Øian: Møsta, en historisk vandring 60
O. Solem og E.Tofte: Melhusbyggen Martin Tranmæl. Del 1 63
Gunnar Svedal: Hofstadsanden 69
Ivar Eggen: Smestu-kaill’n 71

2011

Framsidebilde: Anders Bagøien på burstrappa
Erik Tofte: Diskusjons-foreningen ”Uafhengig” 3
Redaksjonen: Klipp fra Nidaros 1922 7
Sigurd Busklein: Trøndelag Impregnering 8
Ivar Eggen: Østerrikere med rosete hester 11
Oddbjørn Evenshaug: Leiermål og uekte barn 12
Nidaros/Erik Tofte: Slagferdig kjerring 19
Arnfinn Stendahl: Slåttonn på Gravråk 20
Ivar Eggen: Øran, før, under, og etter flommen 1940 22
Redaksjonen: Kjøpekontrakt for traktor 25
Magnar Lilleberg: Hølonda Auto 1923 – 1996 26
Ivar Keiserås: Tanker om veinettet i Rimolsområdet 31
Endre Hugdal: Bygdehøvdingen Erik A. Kirkflå 36
Trond Heggem: Lensmann John Gisnås tok ansvar 38
Oddbjørn Evenshaug: Ellevs hjørneskap og huspostill 42
Erik Tofte: Melhus Handelssamlag 1911 – 1985 44
Harald Langås: Mjølkiste fra Hølonda 53
Ivar Eggen: Karl Rokseth, den lokale bohemen 55
Torbjørn Tranmæl: ”Stenkaran” 57
Helge Bellingmo: Viadukten i Kvålsdalen 60
Erik Tofte: Isskjæring 62
Redaksjonen: Jernbanearbeid omkring 1918 63
Redaksjonen: Rettinger 63
Ivar Eggen: Jula i Me-Eggen for 60 – 70 år siden 64
Åsmund Snøfugl: Minneord om Arnfinn Melbye 66
Redaksjonen: Gamle foto. Husstellkurs på Hollum og fra Konstadlykkja 67
Oddbjørn Evenshaug: Det store indremisjonsstevnet i Melhus 1931 68
Erik Tofte: Turntropp 1914 72

2010

Framsidebilde: Gjømsbrua 1929
Olav Solem: Austadgruppa – Illegal arbeider-organisasjon 3
Erik Tofte: Tyske soldater i Nordgrenda 12
Arnfinn Melbye: Fra ullspinneri til vertshus 13
Jorunn Bjørgum: Martin Tranmæl 18
Helge Bellingmo: Flå husmorlag 27
Harald Langås: Dagbok frå krigstida på Hølonda. 2. del 29
Ivar Eggen: Brannbil 40
Redaksjonen: Elgjakt 41
Gunnar Svedahl: Søberg Sementstøperi 42
Oddbjørn Evenshaug: Marit’ene på Øyås og Stokkan 46
Redaksjonen: Motorsag 49
Endre Hugdal: Bestemors og bestefars historie 50
Redaksjonen: Kan du Melhusdialekt? 53
Ivar Eggen: Gjømsbrua 54
Per Blekesmark: Historiske friidrettsresultater i Melhus idrettslag 56
Redaksjonen: Sølvskatten i Kringlothaugen 59
Oddbjørn Evenshaug: Munnladeren som ble gjemt og glemt 60
Ola Storhaugen: Steinar som talar 62
Redaksjonen: Skiløpere i gammeltida 65
Erik Tofte: Sagnet om Einar Tambarskjelves skudd 67
Redaksjonen: Bukk-Per 69
Redaksjonen: Snøbrøyting med gammelt utstyr 70
Redaksjonen: Ingebrigt Stokke med bil 71
Redaksjonen: Krakilske hølondinger 71
Redaksjonen: Melhus hornmusikklag 72

2009

Framsidebilde: Harold Pedersen i kvernhuset i Brennbekken
Ivar Eggen: Bygging av Gjømsbrua 1928-1929 3
Harald Langås: Dagbok frå krigsåra på Hølonda. 1. del 10
Redaksjonen: Bunad til kvardag og fest 22
Endre Hugdal: Skolen i Flå gjennom tidene 23
Sigurd Busklein: Teglverket på Lundamo 29
Arnfinn Stendahl: Seterdrift i Innerdalen 33
Oddbjørn Evenshaug: Snepperten – et ”blodig” instrument 37
Olav Solem: Johan Skiksten – melhusbyggen som falt ved Gratangen 39
Redaksjonen: Biler og veger 46
Erik Tofte: Melhus Torvstrølag 47
Trond Heggem: Budstikka 52
Ivar Eggen: Fridtjof Aas 55
Redaksjonen: Kan du melhusdialekt? 58
Per Braseth: Om skolefag og lærerinstruks 59
Redaksjonen: Brubakken 1905 61
Dagny Skotvold: Då bedehuset skulde vørdast på 62
Martin Melhuus: Melhus barneorkester 64
Redaksjonen: Når skjedde det? 68
Redaksjonen: Karl Keiserås 68
Erik Tofte: Rovdyrjakt i gamle dager 69
Arne Myrvang: Gode råd fra medisinboka fra 1677 71
Redaksjonen: Finnemisjonens barneforening 1919 72

2008

Framsidebilde: Halvor Rakbjørg med tømmerlass
Ivar Eggen: ”Gata” i Melhus sentrum. Del 2 3
Ola Storhaugen: Sara Flock 10
Endre Hugdal: Kaldvella. Hovedpulsåra i Flå gjennom århundrer 11
Redaksjonen: Stor gåve til Melhus historielag 14
Harald Langås: Et tilbakeblikk av de sjeldne 15
Arnfinn Melbye: De tre bedehusa i Melhus sentrum 16
Martin Klungen: Melhusbygger i Finnmark på vegarbeid 20
Redaksjonen: Motorsykkeltreff i Gimsøya 23
L. og A. Grønning: Storbjørka på Gimse 24
Arnfinn Stendahl: Slaget ved Kjelstad 25
Ole Øian: Flå meieri 1872-1982 28
Harald Langås: Dampbåten Sport på Ånøya 32
Harald Langås: 100 år gamle barndomsminner 33
Redaksjonen: Ikke redd for en tur over havet 36
Hans Skotvold: Martin Hollum. Gutten som ble sokneprest i heimbygda 37
Redaksjonen: Kan du melhusdialekt? 39
Tryggve Duesten: Stamping av vadmel 40
Trygve Finseth: Fiat Topolino 44
Erik Tofte: Rakbjørg. Jordbruk, skogbruk og fossekraft 45
Ivar Keiserås: Pis-Beret 51
Olav Solem: Bautaen i Melhus sentrum 53
Redaksjonen: En lærers hverdag i 1849 56
Margit Flakne: Bunad til fest og kvardag 57
Erik Tofte: Kår-Kari 58 

2007

Framsidebilde: Kolbrandstad Stavkyrkje
Oddbjørn Evenshaug: Skimaker og kraftkar 3
Olav Solem: Folkets Hus i Melhus 9
Erik Tofte: Skinnfellmakeren 16
Arnfinn Stendahl: Hofstad leir 18
Jens Otto Havdal: Drammensveien 24
Harald Langås: Ingeniør Hans Georg Jürgens 31
Ivar Eggen: ”Gata” i Melhus sentrum. Del 1 33
Harald Langås: Hølonda i alders tid 40
Endre Hugdal: Øver-Langland 44
Redaksjonen: Tjue spørsmål om Melhus 47
Ola Storhaugen: Storbjørka på Gravråk 48
Erik Tofte: Melhus meieri 50
Kristine Kaasa Moe: Hans Erichsen Steenbuck 55
John Ingvar Solem: Jomfruteppet i Melhus kirke 64

2006

Framsidebilde: Pontiac 1933-modell flankert av Alf og Kjell Grytdal
Arnfinn Stendahl: Den første traktoren i Trøndelag 3
Chr. Lodgaard/ Erik Tofte: Klemmet på Gimsan 5
Olav Solem: Melhus Arbeideridrettslag 1929-1940 7
Erik Tofte: ”Den elendige Krøbling” 14
Arne Myrvang: Gode råd fra medisinboka fra 1677 17
Arne Myrvang: En skjønnhet fra 1933 18
Endre Hugdal: En tragisk husmannsskjebne 20
Ivar Keiserås: Karl Keiserås – livet og tragedien 22
Erik Tofte: Niels N. Dahl 200 år 28
Arnfinn Melbye: Nødsarbeid i trettiåra. 32
Endre Hugdal: Seterliv i Flå 36
Olav Harald Langås: Hekser på Hølonda 41
Åsmund Snøfugl: Indre Hølonda kraftanlegg 43
Ola Storhaugen: Eksisplassen på Gravråk 48
Redaksjonen: Tjue spørsmål om Melhus 52
Redaksjonen: Kan du Melhusdialekt? 52
Redaksjonen: Harde tak 52

2005

Framsidebilde: Per Borten fra Flå. Statsminister 1965-1971
Arnold Storvold: Arbeiderlaget ”Asbjørn” 3
Martin Klungen og Morten Moe: Caspar Hermann von Krogh på Øy 7
Redaksjonen: Nøtt for leserne 10
Inger J. Keiserås: Elverhøy skole 1896-2005 11
Signy R. Overbye: Melhus kommunale elektrisitetsverk 17
Arne Myrvang: Noen gode råd fra medisinboka fra 1677 24
Martin Klungen: Også et minne fra krigens dager 25
Erik Tofte: Brannulykker i gamle dager 26
Harald Langås: Ei spesiell tegnebok fra Hølonda 27
Redaksjonen: Pålegg om skattetrekk 29
Jens Loddgard: Tyskdammen i Melhus 30
Ola Storhaugen: Gravminne 32
Redaksjonen: Styret i Melhus historielag 33
Redaksjonen: Tjue spørsmål om Melhus 34
Redaksjonen: Kan du Melhusdialekt? 34
Redaksjonen: Anders Hovdens prestekjole tilbake til Melhus 35
Erik Tofte: Melhus kirke og Prestgårdslåna 1795 36
Endre Hugdal: Flå kirke 39
Sivert Fløttum: Thora på Rimol. Husfrue og primadonna 42
Redaksjonen: Ordtak frå Melhus 46
Arne Myrvang: Bygdevekteren Andreas Amundsen Tofte 47
Arnfinn Melbye: Anemarka – ei perle i Melhus 49
Erik Tofte: Landbrugsutstilling i Kristiania 1907 53
Redaksjonen: Minner om gamle dager avdekkes 54 

2004

Framsidebilde: Jens Melhuus framom stortrøska fra 1887
Erik Tofte: Ane Langbergom 2
Arne Myrvang: Litj-Per og Stor-Per 6
Erik Tofte: Storbesøk i Varmbu 1846 8
Signy R. Overbye: Ragna Rytter i ”arbeid og draum” 12
Ragna Rytter: Litt om Trønderbunaden 20
Martin Klungen og Morten Moe: Bilskolen på Øysand 1945-1947 26
Tor Sagberg Bekk: Sagbergets historie 31
Arne Myrvang: Noen gode råd fra medisinboka fra 1677 37
Adresseavisen 1947: Uttappingen av Loddvatnet et storløft 38
Arnfinn Melbye: Dagligliv blant tyskerne i Melhus leir 41
Berit Tofte Høvik: Personnavn – lokale tradisjoner og lokale varianter 44
Erik Tofte: Stortrøska fra 1887 46
Ola Storhaugen: Vegsak i Melhus frå 1861 49
Redaksjonen: Økonomiske og hygieniske forhold i Trøndelagsbygdene 52
Redaksjonen: Kan du Melhusdialekt? 52
Redaksjonen: To gamle fotografier 53 

2003

Framsidebilde: Gamle Gimse bru, bygd 1849. Bilde fra 1909
Tormod Utne: Ingenting er umulig for Gud og en garver 2
Randi Kregnes: Borgerbrev i USA i staten Kansas 7
Morten Moe: Wetterkundungsstaffel 3 på Øysand 8
Redaksjonen: Statue av Einar Tambarskjelve – i en hage på Ugla 14
Erling Bøhle og Asbjørn Eggen: Kvål arbeidersamfunn 100 år 16
Redaksjonen: Ordtak frå Melhus 20
Leif B. Mikkelsen: Samson fabrikker 1919-1992 21
Erik Tofte: Et krigsdrama 11. juni 1940 25
Ola Storhaugen: Kongebesøket i Trondheim 1704 29
Erik Tofte: En lånesøknad fra 1864 32
Redaksjonen: Det første eksemplaret av Melhusbyggen 28
Arne Myrvang: Noen gode råd fra medisinboka fra 1677 33
Arnfinn Melbye: Notfiskerne fra Stjørna 34
Redaksjonen: Ordtak frå Melhus 38
Hans A. Skotvold: Gammelorglet fra Melhus kirke 39
Berit Tofte Høvik: Dialektbruk 41
Redaksjonen: Bauta over Niels Nielsen Dahl 44
Martin Klungen: De gamle klebersteinsbruddene ved Øysand 45 

2002

Framsidebilde: Førjulsstemning ved Ånøya
Arnfinn Melbye: Juletradisjoner i Melhus 2
Martin Klungen: Grensen meieri – samarbeid over kommunegrensa 4
Anders Hovden: I Medalhus 8
Brit Inger G. Aune: Venn – et maktsentrum i folke- vandringstida 10
Ragna Rytter: Jul 1916 11
Erik Tofte: Juleforberedelser og julefeiring for over hundre år siden 12
Brit Inger G. Aune: Rolf Hallvardson Lynge 14
Redaksjonen: Tjue kjappe spørsmål 15
Erik Tofte: En amerikafarer forteller sin historie 16
Brit Inger G. Aune: Tanker ved en bautastein 21
Brit Inger G. Aune: Bosetting av omstreifere 23
Brit Inger G. Aune: Misjon blant omstreiferbarn 23
Arne Myrvang: Medisinbøker er ikke noe nytt 25
Ronald Nygård: Sagaskikkelser 27
H. W. Longfellow: Thora of Rimol 27
H. W. Longfellow: Einar Tambarskelver 28
Redaksjonen: Kan du melhusdialekt? 29
Arne Myrvang: Glimt fra dagliglivet i 1880-1890-årene 30
Ronald Nygård: Melhus – kommunen med sagasus 34