Melhus
Historielag

Aktiviteter

Årsmøtet er avholdt, og aktivitetsplan for 2014 vil bli satt opp av styret.
Medlemsbrev sendes ut før påske.