Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

Søndag 18. august kl. 11.00 – 16.00 Oppmøte: Parkeringsplassen ved Rønningsgjerdet.
Historisk vandring i Vestre Vassfjell.

Turen starter på parkeringsplassen ved Rønningsgjerdet. På turen oppover Stenveien (som nå er blitt kalt Øyvindsvegen) orienteres det om eldre hytter nært opp til den opprinnelige bebyggelsen. Ved Vanntanken orienteres det om Fjellstua og dens grunnleggere (Melhusbyggen 2018). På turen videre ser vi på et nylig oppsatt tun av gamle bygninger, en kioskplass fra tidlig 60-tall og flere gamle hytter før vi kommer til en nedlagt setervoll (Pallinsetra). Herfra tar vi oss frem til et forsøk på gruvedrift på østsiden av Brandberget (Melhusbyggen 2023) før vi etter hvert kommer til Blakkmyra eller Torvmyra som kjentfolk heller ville sagt. Her ser vi på restene av gamle torvuttak, tørke-hesje og lagringsplass. Her kan det passe med en kaffepause og deltagerne oppfordres til fylle på termosen og smøre niste før avreise.

Etter kaffepausen oppsøker vi det som en gang ble kalt Løvset gruve i nordenden av denne myra, nå kalt Blakkmyra skjerp. Her ble det tatt ut svovelkis-malm rundt 1918 (?). Vi ser også rester av utsortert (sjeidet) malm klargjort for transport ned til jernbane. På turen ned til bygda passerer vi Snurrumyra hvor det også har vært torv-uttak. Herfra kan deltagerne velge å følge stien/skogsbilvegen ned til Løvset, eller gå tørt (tørrere) over Svartåsen ned til utgangspunktet. Turen er ikke lang (ca. 4 km), men noe utfordrende, og den krever godt skotøy. Ansvarlig: Jan Steinar Rønning.

Denne turen er åpen for alle og spesielt nye brukere av Vestre Vassfjell oppfordres til å delta!

Lørdag 7. september kl. 09.00 – 19.00 Oppmøte Melhus Rådhus kl. 08.45.
Heldags busstur Eidet smeltehytte-Riasten-Tydal Museum-Selbusjøen Hotell

Første stopp ved ruinene av Eidet smeltehytte som ligger mellom Ålen og Haltdalen. Her ble det i hovedsak smeltet kobbermalm fra Kongens gruve og hytta var i drift fra 1834 til 1887 og er den eneste eldre autentiske ruinen av format som gjenstår etter Røros kobberverk.  Jan Steinar Rønning vil orientere oss om virksomheten som har vært.

Vi kjører videre til Tydal på Riastvegen med utsyn mot Sylan og forbi innsjøen Riasten. Innsjøen inngår i Glomma-vassdraget og er det nordligste området i Norge som ligger syd for vannskillet mellom det sønnafjeldske og nordafjeldske.
Ved ankomst Tydal museum i Ås, blir vi tatt imot av museets venner som har laget et spennende opplegg for oss og serverer vaffel/gjærbakst med kaffe/te til. De står for omvisning og guider oss gjennom museumsanleggene bestående av:

Tydal museum som har flere utstillinger:

  • Karolinernes forsøk på å ta Trondheim i 1718 og om det tragiske tilbaketoget over Tydalsfjellene.
  • Åkleutstilling (Åkle-Berit) og strikkeutstilling
  • Skiutstilling «fra Stor-Tomas til Niklas» (Dyrhaug)
  • Gjenstander «fra ull til tråd», «ved kjøkkenbenken», «ved høvelbenken»
  • Og mye mer……

Storaunstuggu er Tydals eldste hus fra 1666 og har ei mangfoldig historie, bl.a. rokkmakerverksted hvor det er produsert over 3000 rokker.
Kistafoss kraftstasjon er fra 1949 og er nå museum hvor det fortelles om Neautbyggingen og strøm brukt i husholdninger.

Ferden går videre til Selbusjøen Hotell og Gjestegård for middag og orientering om denne historiske bygningen på Haverneset. Fredrik Birch kjøpte eiendommen i 1850 og etablerte landhandel, bakeri, postkontor og delvis produksjon og salg av kvernsteiner. I bygningene har det tidligere vært tuberkulosesanatorium, aldershjem og helsesenter.
Herfra går turen tilbake til Melhus via Hell. På Melhus ca. kl. 19.00.

Pris for hele turen inkl. alt er 780 kr – betales til konto 4230.50.79531. 
Maksimum 50 personer, så vær ute i god tid med påmelding til melhushistorielag@gmail.com eller sms/ring Eivind Bakk 91856439.
Ansvarlig: Gunn Inger Tevik Løvseth og Rita Bollingmo.

Torsdag 3. oktober kl. 18.00, Oppmøte: Hovedinngangen til Melhusbanken.
Omvisning i Melhusbanken og foredrag om «Seterliv i Flå»

Melhusbanken, som har holdt til i et ærverdig bankbygg fra 1928 og et påbygg fra 1984, er nå på plass i et nybygg. Vi får en omvisning i bygget og en orientering fra bankens ledelse.
I bankens kantine får vi deretter et interessant foredrag av Hjalmar Hugdal om steder og hendelser beskrevet i boka «Seterliv i Flå». Denne boka ble utgitt i 1997 av Endre Hugdal, far til Hjalmar. Driften på setrene i Flå ble nedlagt for ca. et halvt hundreår siden og sporene etter denne tradisjonsrike virksomheten er i ferd med å viskes ut. Heldigvis så har Endre Hugdal samlet stoff og historier i denne boka som gir oss et innblikk i og en skildring av seterlivet, bl.a. i Melhusbyggen 2009. Han fikk, som fortjent, kommunens kulturpris i 2020.
Vi blir også servert kaffe med noe attåt.

Tirsdag 19. november kl. 19.30. Auditoriet på Trøndertun.
Medlemsmøte med foredrag, utdeling av Melhusbyggen 2024 og sosialt samvær med kaffe og kake.

  • Ronald Nygård innleder om «Verdifulle funn i historiske graver rundt om i Melhus».
  • Foredrag av Lars Stenvik: «Jernproduksjon fra myrmalm generelt og fra Melhus spesielt». Historikere og arkeologer mener at det er jernproduksjon fra myrmalm som er årsak til stor rikdom og maktkonsentrasjon i nedre Gauldal i eldre tider. Dette dokumenteres med mange rike funn av verdigjenstander fra jernalderen og fremover til sagatiden rundt om i Melhus, og ikke minst av mange produksjonsanlegg for jern i Gauldalen, Melhus inklusive. Stenvik er pensjonert professor (emeritus) i arkeologi ved NTNU, og kanskje den som vet mest om den historiske jernproduksjonen i Norge.
  • Orientering om innholdet i Melhusbyggen 2024 ved Jan Steinar Rønning.
  • Utdeling av Melhusbyggen 2024 og sosialt samvær med tradisjonell kaffeservering.

Ansvarlig. Styret med varamedlemmer.

Her kommer det mer info etter hvert….