Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

Her kommer det mer info etter hvert….


Klemens-kirken, (Koteng-bygget) ved Peter Egges plass, Trondheim. Omvisning v/Erik Jondell, tirsdag 20. august kl. 18:00

Klemenskirken var starten på Olavskulten. Her ble helgenkongens kiste satt på alteret 1031 – ett år etter slaget på Stiklestad. Kirken var målet for de første pilegrimene som valfartet til Trondheim.
I generasjoner har kirken være et mysterium for historikere og arkeologer, men i 2016 gravde arkeologene fram fundamenter fra en kirke i en bakgård mellom Søndre gate og Krambugata, ved Peder Egges plass. Funnet omtales som det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over ett hundre år.
Buss eller egen bil. For samkjøring, møt ved Melhus Rådhus kl. 17:00.

.

Heldags busstur til Løkken og Orkanger, lørdag 14. september, kl. 08:50 – 17:00

med første besøk på Orkla Industrimuseum, m/gruvemuseum, hvor vi også kan se Thamshavnbanens lokomotiver, kongevogn m.m.
De som ønsker kan kjøpe kaffe på Bergsmannkroa, før vi kjører rundtur på Løkken m/div. stopp. Deretter tar vi Thamshavnbanen med de originale togvognene fra 1908 til Bårdshaug. Her spiser vi middag på Bårdshaug Herregård.

Vi avslutter med omvisning og 1 times foredrag i Thamspaviljongen, som var Norges paviljong på verdensutstillingen i Chicago i 1893, og som kom tilbake til Orkanger og ble satt opp i september 2017.

Oppmøte ved Melhus rådhus kl. 08.50. Bussen går kl. 09.00. Pris for hele turen er 760 kroner, som betales etter at vi i slutten av juli sender giro og bekrefter din deltakelse. Prisen inkluderer buss, tog, omvisninger og middag m/dessert. Påmelding til: 
e-post: melhushistorielag@gmail.com eller telefon til Bjarne Sommersel 92258304.
Begrenset antall: Maks. 50 personer, så vær ute i god tid med påmelding!

Arrangementet Åpen Gård på Øya VGS, lørdag 21. september kl. 10 -15.

Målet med arrangementet er å gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk.

Også i år vil Melhus Historielag delta i den historiske (og moderne) utstillingen knyttet til årets tema som er teknologi i landbruket. I tillegg er det salgsutstillinger, aktiviteter og konkurranser for store og små, kulturelle innslag, matservering med mer.
Melhus Historielag vil på standen selge de siste utgavene av årboken Melhusbyggen, fortelle om aktiviteten i historielaget og verve flere medlemmer til laget.

Kåseri ved språkforsker Tor Erik Jenstad, NTNU, torsdag 17. oktober kl. 19:00

De fleste kjenner Tor Erik Jenstad fra språkprogram i radioen, og vi har invitert ham til å kåsere om Melhus-målet.

Han vil plassere målet i Melhus i det større dialektlandskapet, avgrense mot bygdene omkring, og også snakke om påvirkningen fra Trondheim, som nok er ganske sterk i dag. Ellers vil vi sikkert få høre en del spesialiteter fra det tradisjonelle ordforrådet i dalføret. Sted opplyser vi om senere.

Medlemsmøte Trøndertun.  Melhusbyggen 2019, torsdag 14. november kl. 19:30

Trøndertun ble etablert i 1919, så i år feirer vi 100 års jubileum på medlemsmøtet. Detaljert program kommer senere.

Denne kvelden deles årsskriftet Melhusbyggen 2019 ut til medlemmene. Årets utgave har som vanlig mange interessante artikler og bilder. Redaktøren Signy R. Overbye vil fortelle mer om det på medlemsmøtet.