Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

Her kommer det mer info etter hvert….


Arrangementet Åpen Gård på Øya VGS, lørdag 21. september kl. 10 -15.

Målet med arrangementet er å gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk.

Også i år vil Melhus Historielag delta i den historiske (og moderne) utstillingen knyttet til årets tema som er teknologi i landbruket. I tillegg er det salgsutstillinger, aktiviteter og konkurranser for store og små, kulturelle innslag, matservering med mer.
Melhus Historielag vil på standen selge de siste utgavene av årboken Melhusbyggen, fortelle om aktiviteten i historielaget og verve flere medlemmer til laget.

Kåseri ved språkforsker Tor Erik Jenstad, NTNU.
Torsdag 17. oktober kl. 19:00 Herredsstyresalen Melhus Rådhus

De fleste kjenner Tor Erik Jenstad fra språkprogram i radioen, og vi har invitert ham til å kåsere om Melhus-målet.

Han vil plassere målet i Melhus i det større dialektlandskapet, avgrense mot bygdene omkring, og også snakke om påvirkningen fra Trondheim, som nok er ganske sterk i dag. Ellers vil vi sikkert få høre en del spesialiteter fra det tradisjonelle ordforrådet i dalføret. 
Etter kåseriet er det kaffe og kaker, sosialt samvær med prat om språket vårt.

Medlemsmøte Trøndertun.  Melhusbyggen 2019, torsdag 14. november kl. 19:30

Trøndertun ble etablert i 1919, så i år feirer vi 100 års jubileum på medlemsmøtet. Detaljert program kommer senere.

Denne kvelden deles årsskriftet Melhusbyggen 2019 ut til medlemmene. Årets utgave har som vanlig mange interessante artikler og bilder. Redaktøren Signy R. Overbye vil fortelle mer om det på medlemsmøtet.