Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

Mandag 12. juni kl. 18.00, Oppmøte og parkering ved Øysand camping (P-avgift kr 50).
Kveldsvandring i pilegrimsleden på Øysand.

Vi vandrer langs den ca. 2,5 km lange pilegrimsleden som ender i det uberørte elvedeltaet Gaulosen. Første stopp i dette unike området er fugletårnet «Øymælen» som ligger i ett av Norges største fuglereservat.  Medbrakt niste kan nytes her. Ornitolog Eirik Spets vil orientere om fuglelivet. Lurt å ta med kikkert.

Torgeir Gunleiksrud tar oss med på «Pilegrimsvandring i Middelalderen og vår tid». Ferden går deretter videre langs leden – med avstikker til den vernede tinnvedskogen i naturreservatet – til vi når elva hvor pilegrimer blir rodd over til Sundet Gård.

Retur langs leden tilbake til campingen når det er ønskelig.

 

Lørdag 19. august kl. 9:00 – 18:30, Oppmøte Melhus Rådhus.
Heldags busstur til Granasjøen, Oppdalsmuseet, Gravfeltet Vang, Oppdal og Gammeltunet Hanshus, Soknedal.

Bussturen er nå fulltegnet, men vi skriver deg gjerne på ventelisten dersom du har lyst å være med. Erfaringsmessig er det alltid noen som av forskjellige årsaker må trekke seg når datoen nærmer seg, og da blir det plass til noen fra ventelisten.
Bindende påmelding, men OBS: Ikke send betaling før vi har bekreftet din deltakelse og sender faktura. Oppmøte ved Melhus rådhus kl. 08.50. Bussen går kl. 09.00. 
Vi kjører via Granasjøen og stanser ved kirka / museet hvor det er fin utsikt over området. Sølvi og Morten Gunnes er med og guider på denne delen av turen. Etter dette går turen til Oppdalsmuseet, Oppdal hvor vi får en liten lunsj og omvisning.
Drar derfra til Gravfeltet Vang som er Norges største gravfelt fra jernalder/vikingtid med rundt 900 gravhauger. Vi får omvisning rundt i feltet av Kjell Haugland som var leder av Oppdal Historielag i 34 år. De som ikke vil gå så langt vil få demonstrasjon / informasjon på museet.

 

Vi kjører videre til Gammeltunet Hanshus, Soknedal som er fredet kulturminne bestående av åtte gamle tømmerbygninger med en helt spesiell atmosfære. Her spiser vi middag og får omvisning.

Pris for hele turen er 830 kroner, som betales til konto 4230 50 79531 etter at vi i slutten av juni har sendt giro og bekreftet påmeldingen. Prisen inkluderer buss, omvisninger og bespisning på Oppdalsmuseet og Gammeltunet Hanshus.

Påmelding e-post: melhushistorielag@gmail.com eller SMS/ring Bjarne Sommersel tlf. 92258304. Begrenset antall: Maks. 50 personer, så vær ute i god tid med påmelding!  Vi regner med å være tilbake i Melhus ca. kl. 18:30.

 

Sagavandring, Søndag 17. sept. kl. 10:00 – 12:00, Oppmøte parkeringsplassen ved Melhus videregående skole.
Vi inviterer til Sagavandring som et arrangement under Sagauka.

Gimse/Romol/Sagastien som 5. oktober 1999 ble valgt som 1000 års sted i Melhus Kommune.
Ideen om å etablere 1000-års steder i kommunene kom fra Kultur-departementet i forbindelse med overgangen til
2000-tallet. Målet var å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi blir tatt vare på og markert på en særskilt måte.
Gimse/Romol/Sagastien ble valgt av kommunestyret fordi sitat «det bør kunne sies at dette området har den største «tyngde» i kommunen når det gjelder historiske nedtegnelser og tradisjon, og vil i nasjonal sammenheng ha et klart historisk fortrinn knyttet til seg. Bueskytteren i Melhus kommunes våpen må også tolkes med tilknytning til dette stedet».

Melhus Historielag ønsker nå å invitere til Sagavandring i dette området. Vandringen er en rundtur på 3,3 km og starter ved parkeringsplassen ved Melhus videregående skole. Vi går til Jarlshola, ned til elva hvor Håkon Jarls kappe ble funnet etter at han krysset Gaula, videre opp Merradalen og til bautaen over Einar Tambarskjelve.

På hvert av stedene vil historielærer Ronald Nygård fortelle om hendelsene den gang for 1000 år siden og Jan Steinar Rønning vil orientere om kvartærgeologien i Melhus og bruken av denne.

 

Tirsdag 19.  sept. kl. 16.30-20.00, Vevloftet Sorenskriver- gården, Kvål
Sagauka med tema Håndverk.

Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av programmet og inviterer til besøk på Vevloftet Sorenskriver gården, Kvål.

Her er det fem rom med vever og vi får se veverskene i arbeid. De har også laget en liten utstilling. Om du vil får du prøve deg i veven!

 

Onsdag 11. oktober kl. 17:00. Oppmøte Gamle Hovin.
Vandring i gamle Hovin sentrum.

 Vandring med Ivar Skjærvold i «gata» på Hovin, hvor han forteller om den sydende aktiviteten som en gang preget stedet.  I velmaktsdagene fantes flere butikker, kafeer, pølsemakeri, bakerier, meieri, blikkenslager, urmaker og mer til. Sagbruksdrift sto også sentralt, og selvfølgelig jernbanen; det var rundt Hovin stasjon alt dette vokste fram.

 

 

Tirsdag 14. november kl. 19:30. Trøndertun
Medlemsmøte Trøndertun med kåseri «Geologi og landskapsutvikling i Melhus etter istida».

Denne kvelden deles årsskriftet Melhusbyggen 2023 ut til medlemmene. Årets utgave har som vanlig mange interessante artikler og bilder.
Redaktøren vil fortelle mer om det på medlemsmøtet.

Kveldens kåseri er med radarparet Inger-Lise Solberg og Jan Steinar Rønning fra NGU som presenterer «Geologi og landskapsutvikling i Melhus etter istida. Dannelse, erosjon, skred og bruk».
Til slutt inviteres alle inn i kantina til utdeling av blad og sosialt samvær med servering.

 

Her kommer det mer info etter hvert….