Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

 

Torsdag 12. november kl. 19:30. 

Medlemsmøte med tema Militærleiren i Melhus. Kultursalen Melhus Rådhus.

Det er mye som er annerledes i år, også medlemsmøtet i Melhus Historielag. På grunn av smittesituasjonen arrangeres møtet i Kultursalen (kinosalen) i Melhus Rådhus, hvor det er så god plass at smittevernreglene overholdes.
Årsskriftet Melhusbyggen deles som vanlig ut til medlemmene på november-møtet.
Årets utgave har som vanlig mange interessante artikler og bilder. Redaktøren Signy R. Overbye vil fortelle mer om det på medlemsmøtet.
Temaet på møtet er Militærleiren i Melhus:
Hvor omfattende var virksomheten? Militærbrakkene, offisersmessen, stallene m.m. dominerte en tid bebyggelsen i sentrum; i dag er det få spor igjen etter den.
Åsmund Snøfugl forteller og intervjuer også Astri Klomstad om militæraktiviteter på Øysand.
Vi vil også ha et annet kulturelt innslag. Hva dette blir, vil vi komme tilbake til både her på hjemmesiden og i annonser i lokalavisene før medlemsmøtet.

 

 

Her kommer det mer info etter hvert….