Melhus
Historielag

Planlagte Aktiviteter/Turer/Møter

Her kommer det mer info etter hvert….

Torsdag 15. november kl. 19:30. Medlemsmøte Trøndertun,
Foredrag om pilegrimsvandring gjennom Melhus, Visning av gamle Melhusbilder og utdeling av Melhusbyggen 2018. 

En viktig del av vår kulturarv er pilegrimsvandringen gjennom mer enn 500 år.
Torgeir Gunleiksrud er vel den som best kjenner pilegrims-ledene gjennom Melhus. Vi har invitert ham til å holde foredrag om pilegrimsvandringens lange historie og om ledene gjennom kommunen i vår tid.

Olav Harald Langås vil deretter vise bilde-eksempler på kulturskatten på totalt over 500 glassplate-negativer fra ca. 1906 til ca. 1912 som Kåre Skånøy i år fant på gården Vollan ved Lerlia.

Dette er også kvelden årsskriftet Melhusbyggen 2018 deles ut til medlemmene, og årets utgave har som vanlig mange interessante artikler og bilder. Redaktøren Signy R. Overbye vil orientere mer om innholdet på medlemsmøtet.

Etter foredrag og orienteringer inviteres alle inn i kantina til kaffe, kake og utdeling av blad.