Melhus
Historielag

Bestill Melhusbyggen

Dersom du ønsker å kjøpe nye eller tidligere utgaver av Melhusbyggen

kan du bestille hos bladets redaktør Signy R. Overbye, tlf. 90281257 eller på e-post signy-o@online.no

eller e-post til: melhushistorielag@gmail.com

Prisene er:
Årgang 2020:                              kr 140,-
Årgang 2019:                              kr 70,-
Eldre årganger:                           kr 35,-
Alle årganger samlet:                 kr 490,-  (unntatt årgang 2002 som er utsolgt)