Melhus
Historielag

Styre og komitéer

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Redaksjonskomité Melhusbyggen:

  • Signy R. Overbye, Redaktør, tlf 90281257, epost signy-o@online.no
  • Ronald Nygård, tlf. 92265620, epost rektor@trondertun.no
  • Berit Tofte Høvik, tlf. 95136789
  • Olav Harald Langås, tlf. 92493662

Valgkomité:

  • Bjørn Blokkum, tlf. 92809873
  • Berit Tofte Høvik, tlf. 95136789
  • Oddbjørg Moan, tlf. 93201454

Revisorer:

  • Ola P. Øyen
  • Kjell Grøtte