Melhus
Historielag

Styre og komitéer

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Redaksjonskomité Melhusbyggen:

Valgkomité:

  • Gunn Tove Stai Eidsmo, tlf 95870514
  • Torbjørn Tranmæl, tlf. 95244184
  • Erling Bøhle tlf. 99560300

Revisorer:

  • Ola P. Øyen
  • Kjell Grøtte