Melhus
Historielag

Styre og komitéer

Ved årsmøtet 15. mars 2023 tok ikke Bjarne Sommersel gjenvalg som leder, og valgkomiteen lyktes ikke med å finne noen som var villig til å ta ledervervet, men styret har følgende medlemmer:

Varamedlemmer:

Redaksjonskomité Melhusbyggen:

Utstillingskomité:

Valgkomité:

  • Erling Bøhle, tlf. 99560300
  • Kirsten Øyås Berg, tlf. 46918225
  • Per Havdal, tlf. 93423266

Revisorer:

  • Ola P. Øyen
  • Kjell Grøtte