Melhus
Historielag

Styre og komitéer

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Redaksjonskomité Melhusbyggen:

Valgkomité:

  • Berit Tofte Høvik, tlf. 95136789
  • Oddbjørg Moan, tlf. 93201454
  • Gunn Tove Stai Eidsmo, tlf 95870514

Revisorer:

  • Ola P. Øyen
  • Kjell Grøtte