Melhus
Historielag

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med laget ved å

  • sende epost til:

melhushistorielag@gmail.com

  • sende brev til:

Melhus Historielag, v/ Gunn Inger Løvseth, Anders Hovdens veg 5B, 7224 Melhus

Melhus Historielags bankkonto er 4230 50 79531 og Vipps nr er 110061.
Organisasjons-nummeret er 914 502 314