Melhus
Historielag

Forslag til Styret

Styret er utøvende organ innenfor de retningslinjer som er gitt av årsmøtet.

Dersom du som medlem har noe du vil ta opp i historielaget, så send en epost, ( melhushistorielag@gmail.com ) ring eller snakk med en av oss i styret, så setter vi det på sakslisten på et styremøte.

Hvis saken er stor og kompleks må den kanskje forberedes skikkelig, noe som kan innebære at den ikke blir behandlet med en gang. Noen saker vil være av en slik karakter at de må behandles av årsmøtet, f.eks. store økonomiske saker eller vedtektsendringer.

Link Vedtekter